TAUS Clinics -Centres de referència en d’Andrologia, Urologia i Sexologia

TAUS Clinics és el grup capdavanter en la cura de la salut de l’home. Les nostres clíniques a Barcelona i Mallorca són centres medicoquirúrgics de referència internacional i comparteixen alts estàndards de qualitat. TAUS Clinics ofereix la millor cobertura a pacients nacionals i estrangers.

AndrologiaMallorca

Centro Médico Planas Salud. Despacho A06.
Camí dels Reis, 308, Edificio 3A, Planta 1, 07010 Palma

TAUS Clinics en Barcelona

AndrologiaBarcelona Teknon

Centro Médico Teknon
C/Vilana 12, despacho 123
08022 Barcelona

AndrologiaBarcelona Muntaner

Edificio Muntaner
C/ Muntaner 479, 2º 6ª
08021 Barcelona

TAUS Clinics Internacional

TAUS Clinics Internacional