AndrologiaBarcelona col·labora amb publicacions periòdiques a la revista Men’s Health

Les primeres col·laboracions les van realitzar Veronica Vivero, psicosexòloga de la nostra clínica, sobre els preservatius i el nostre Uròleg i Andròleg Xavier Bonet sobre les incurvacions peneanes i Malaltia de Peyronie.

Són les dues primeres d’una llarga sèrie de publicacions divulgatives sobre Andrologia, Sexologia i educació sexual pels lectors d’aquesta revista.

Deixem els links a continuació:

Preservatius (Verónica Vivero): https://www.menshealth.com/es/sexo-relaciones-pareja/a42347834/preservativos-que-eficacia-tienen-tipos/

Incurvació Peneana i Malaltia de Peyronie (Dr. Xavier Bonet): https://www.menshealth.com/es/sexo-relaciones-pareja/a42764491/incurvacion-pene-curvatura-peneana-que-es-como-solucionarla/