Carla Parrón Guardiola

Gestió i Administració de pacients

La Carla Parrón Guardiola s’encarrega de l’atenció i gestió dels pacients que acudeixen al nostre centre, facilitant i agilitzant tots els tràmits per la seva valoració i tractament.