Biòpsies de pròstata per fusió d'imatge ECO/Resonància

Biòpsies per fusió amb ECO-Resonància per el diagnòstic del Càncer de Pròstata

A Andrologia Mallorca estem a l’avantguarda de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques a Urologia. Actualment som l’únic equip a les Illes Balears a fer aquest tipus de procediment per al diagnòstic del Càncer de Pròstata.

El càncer de pròstata (CaP) és el tumor maligne més freqüent entre els homes europeus. A Espanya, la incidència de CaP s’estima aproximadament del 21,7%. El mètode clàssic per al diagnòstic inicial era la realització de biòpsies mitjançant ecografia transrectal. Tot i això, és una tècnica diagnòstica imperfecta a causa de la baixa sensibilitat i la necessitat de repetir-les en molts pacients.

És per aquests motius que actualment les guies clíniques recomanen realitzar biòpsies per fusió mitjançant Ressonància Magnètica multiparamètrica (RMmp), si se’n disposa.

Què és la fusió?

En els darrers anys, la RMmp s’ha consolidat com una eina bàsica en el diagnòstic del CaP a causa de la millor resolució  que aporta davant l’ecografia per detectar possibles focus de CaP.

La fusió ECO/RMmp és una tècnica revolucionària que combina en temps real les imatges de la RMmp d’alta definició amb les de l’ecografia. D’aquesta manera, durant les biòpsies realitzades mitjançant ecografia, la RMmp ens ajuda, com un GPS, a ubicar amb més precisió les zones amb més probabilitat de detectar un CaP.

Com es fa?

  1. Davant la sospita d’un CaP per elevació del marcador PSA, es fa una RMmp per radiòlegs experts. Si es confirma la presència de lesions suggestives de CaP se suggereix la realització de Biòpsia per fusió ECO/RMmp
  2. A Andrologia Mallorca comptem amb radiòlegs i uròlegs experts que planifiquen, mitjançant un sistema informàtic (software de fusió), la superposició de la imatge de la RMmp amb la de l’ECO en temps real. D’aquesta manera, es poden assignar unes coordenades molt precises per a cada lesió.
  3. Es realitza a quiròfan sota sedació, el procediment dura uns 30-45 minuts (depenent de la quantitat de lesions que calgui biopsiar) i es realitza via perineal (que a diferència de la via clàssica transrectal disminuint la possibilitat de lesió posterior) .
  4. La recuperació és ràpida i el resultat de les biòpsies s’obtenen al cap de pocs dies. En aquest moment es plantegi un tractament individualitzat per a cada pacient amb un uròleg expert.

Quins avantatges té davant de la Biòpsia clàssica transrectal?

  • Les guies clínica la recomanen com a primera opció si se’n disposa.
  • És més precisa: detecta un 30% més de tumors agressius.
  • Detecta els tumors de cara anterior amb més facilitat.
  • Es pot fer després d’una biòpsia clàssica negativa si se segueix sospitant la presència de CaP.
  • menys infeccions posteriors
  • Es fa sota sedació i sense molèsties per al pacient.