Micro-TESE i Onco-TESE

Micro-TESE i Onco-TESE son tècniques avançades microquirúrgiques que ens permeten recuperar espermatozoides dels testicles en pacients amb azoospèrmia.

Què és la Micro-TESE?

Micro-TESE ve del terme anglès Microsurgical Sperm Retrieval from the testicle que significa recuperació microquirúrgica d’espermatozous del testicle. Es tracta d’una operació amb anestèsia general realitzada a través d’una petita incisió a l’escrot, a través de la qual es poden veure els dos testicles. S’enfoca la polpa testicular amb un microscopi d’augment i es prenen mostres de manera selectiva, d’àrees del testicle que tenen aparença sana i se li lliuren l’embriòleg, qui està al quiròfan, i aquest ens indica si hi ha o no espermatozoides a les mostres.

El Micro-TESE es recomana per a persones que tenen una producció anormal d’esperma (azoospèrmia no obstructiva). Existeixen moltes causes, entre elles una cirurgia testicular prèvia, un tractament mèdic previ, un problema genètic o un altre problema d’infertilitat per factor masculí.

La probabilitat de trobar espermatozoides amb aquesta tècnica és d’aproximadament el 50% en la majoria dels casos. Molts estudis han demostrat que Micro-TESE produeix la taxa més alta de recuperació d’espermatozoides i causa el mínim de dany als testicles comparada amb altres tècniques.

Què és la Onco-TESE?

En el grup de pacients amb afectació severa del seminograma, les opcions es redueixen a l’extracció d’espermatozoides testiculars, utilitzant una tècnica microscòpica, en el moment de la cirurgia per extirpar el testicle amb tumor. Aquesta tècnica coneguda com Onco-microTESE és una intervenció en la qual una vegada extirpat el testicle amb tumor, es realitza la recerca d’espermatozoides amb microscopi d’augment i amb l’ajuda d’embriòleg a quiròfan. És una tècnica eficaç per a la azoospèrmia i la oligozoospèrmia severa. Els percentatges d’èxit depenen de l’edat del pacient i del percentatge d’ocupació tumoral en el testicle afectat. En global té una taxa d’èxit de 50%.