Vasectomia sense bisturí i reversió de la vasectomia

Vasectomia sense bisturí

La vasectomia és la tècnica quirúrgica utilitzada per a l’anticoncepció masculina. Consisteix en seccionar els conductes deferents per impedir que els espermatozoides que es produeixen en el testicle s’expulsin amb l’ejaculació. Per augmentar la taxa d’èxit s’usen diverses maniobres a part de la pròpia secció, com la electrocoagulació interna dels extrems dels conductes i la interposició de fàscies.

Clàssicament, per a la realització de la vasectomia, es realitzaven dues incisions amb bisturí, una per a cada conducte. Actualment la gran majoria de uròlegs i andròlegs utilitzen una sola incisió per localitzar i seccionar els dos conductes.

La vasectomia sense bisturí va ser desenvolupada en 1974 pel Dr. Li Shuinquiang i posteriorment introduïda en la medicina Occidental per Marc Goldstein en 1985. És una tècnica segura, eficaç, més ràpida (un 50%) i mínimament invasiva, pel fet que no necessita bisturí ni punts, disminuint notablement les complicacions comparada amb la vasectomia convencional (del 3, 1 al 0.4%). La ferida de la vasectomia sense bisturí cicatritza espontàniament a les 72 h de la cirurgia.

Reversió de la vasectomia (vaso-vasostomia)

La vaso-vasostomia és la tècnica quirúrgica que s’utilitza per la reversió de la vasectomia. És a dir, torna a connectar els dos extrems dels conductes deferents seccionats durant la vasectomia.

És una intervenció tècnicament complexa que precisa d’un andròleg expert en microcirurgia per optimitzar els resultats de repermeabilització. Cal un microscopi quirúrgic i material específic de microcirurgia. Es pot realitzar mitjançant anestèsia local o epidural de manera que el pacient és donat d’alta el mateix dia de la intervenció.

L’èxit de la intervenció depèn de diversos factors:

Temps des de la vasectomia: La taxa d’èxit és inversament proporcional al temps que ha transcorregut des de la vasectomia. Així en aquells pacients en els que fa menys de 5 anys la taxa de repermeabilització arriba fins al 98%, caient fins al 35% en aquells que fa més de 15 anys.
Granuloma: La presència de granuloma en almenys un dels dos extrems dels conductes en un factor de bon pronòstic per a la recuperació de la fertilitat. Mitjançant l’exploració a la consulta es pot apreciar la presència o absència d’aquest granuloma.

Tècnica quirúrgica i experiència del cirurgià: La vasovasostomía és reconeguda com una de les cirurgies uro-andrològiques tècnicament més complexes i desafiants degut al domini que requereix en camps específics com la cirurgia microquirúrgica i reconstructiva. De manera que és necessari un cirurgià amb destresa, habilitat, paciència i llarga experiència en la realització de vasovasostomies per optimitzar el resultat desitjat; la recuperació de la fertilitat.