Infeccions de Transmissió Sexual

Les infeccions de transmissió sexual (ITS), o clàssicament conegudes com a malalties venèries, són aquelles transmeses generalment per contacte sexual. Són molt comunes i, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’estima que cada dia fins a un milió de persones contrauen una ITS.

 Entre les seves causes trobem múltiples bacteris i virus, veient entre ells Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (o gonorrea), sífilis, virus de papil·loma humà (VPH), virus de la immunodeficiència humana (VIH) o herpes. 

Aquestes malalties poden presentar diversitat de símptomes, encara que moltes vegades les persones afectes poden estar totalment asimptomàtiques. D’aquestes infeccions no només es deriven canvis a nivell de la pell dels òrgans genitals, zona oral o anal, com ara úlceres, berrugues o vesícules (petites butllofes), sinó també simptomatologia del tracte urinari com ara coïssor, secreció purulenta per la uretra, micció freqüent o dolorosa i, fins i tot, dolor pelvià o afectació de la salut reproductiva. 

Per al seu correcte diagnòstic cal una bona història clínica i exploració física completa, però també la detecció del microorganisme responsable mitjançant proves sanguínies (o serologies), cultius d’orina o a nivell de la lesió cutània. És important consultar amb un metge expert en salut sexual en cas d’haver mantingut relacions sexuals de risc, després del diagnòstic de la seva parella o l’aparició de símptomes compatibles amb una ITS. 

El seu abordatge precoç és essencial, per tal d’iniciar un tractament el més aviat possible per a la seva erradicació i tractar la simptomatologia que pugui derivar-se d’aquestes infeccions. A més, en cas de confirmar-se no haurem d’oblidar l’abordatge de la parella i l’ús de mètodes de barrera per evitar la seva transmissió.