Malatia de Peyronie (Incurvació peniana)

La malaltia de Peyronie (MP) és una malaltia benigna del penis d’origen inflamatori carateritzada per la formació de plaques fibrosis a l’albugínia dels cossos cavernosos provocant incurvació, escurçament o aprimament penià.

La causa de la malaltia segueix sent incerta encara que hi ha diverses hipòtesis que suggereixen una alteració del procés de icatrització com a causa més probable.

L’edat mitjana de presentació és al voltant dels 50 anys i la seva prevalença augmenta amb l’edat; des d’un 1.5% als 30 anys fins al 6.5% als majors de 70.

La MP es presenta típicament en 2 fases:

Fase inflamatòria (6-12 mesos): caracteritzada per dolor amb les ereccions, deformitat progressiva i aparició de plaques en el penis.

Fase d’estabilització (a partir dels 12 mesos): desaparició del dolor, estabilització de la deformitat i endurimient de les plaques.

Tractament mèdic per a la Malaltia de Peyronie (Incurvació peniana)

Sense tractament hi ha progressió en el 48%, estabilització en el 40% i millora espontània en el 12%.
El tractament de la MP es realitza en la fase estable, quan la deformitat ja no pot progressar més. El tractament en la fase inflamatòria va dirigit al control del dolor amb medicació analgèsica.
Durant la fase estable, cap tractament oral ha demostrat disminuir el grau de curvatura. Els tractaments més acceptats són els següents:

Tractament intraplaca

Tractament intraplaca amb injecció de col·lagenasa de Clostridium: indicades en curvatures lleus. Redueix el contingut de col·lagen de la placa disminuint el grau de curvatura fins un 34%.

Tractament quirúrgic

Tècniques de plicatura

indicades en curvatures lleu/moderada (<60º). Es realitzen plàsties de l’albugínia per corregir la deformitat. Les tècniques més utilitzades són les de Nesbit, Yachia i la Tècnica dels 16 punts.nica dels 16 punts.

Tècniques amb injert

indicades en curvatures severes (> 60º). Es realitza la incisió o escissió de la placa i es col·loca un empelt substitutiu.

Pròtesis penianes

A les deformitats severes amb disfunció erèctil associada severa.

Més informació