AUA San Francisco 2018

EL Dr. Josep Torremadé, de l’equip d’AndrologiaBarcelona Teknon, va participar al congrés de l’American Urological Asociation amb el pòster titulat “Serum Testosterone Profiles in Men on testosterone Therapy After Bilateral Orquiectomy”. L’hipogonadisme és una de les malalties que atenem a la nostra unitat, i es poden tractar amb diferents formulacions de testosterona. L’hipogonadisme secundari a l’extirpació bilateral de testicles per càncer testicular requerirà sempre de tractament substitutiu. EN aquest estudi es va analitzar l’eficàcia de les diferents opcions terapèutiques disponibles.

Així mateix, el Dr. Torremadé va ser coautor d’un altre estudi multicèntric presentat pel Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca de l’Hospital Universitario Puerta del Hierro que analitzava els resultats de la corporoplàstia amb incisió/escissió de placa i empelt de Tachosil.

 

9b942b73-8430-4182-b741-699ff02dc24f