El Dr. Xavier Bonet, primer uròleg que realitza Biòpsies de pròstata per fusió ECO/Ressonància de les Illes Balears

El Dr. Xavier Bonet, amb una experiència de més de 500 biòpsies de pròstata per fusió d’imatge realitzades des del 2017 a l’Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona), ha estat l’impulsor d’aquesta tècnica a l’Hospital Creu Roja de Palma de Mallorca .

La nova tècnica de biòpsia de pròstata integra la superposició de la imatge de la ressonància magnètica i la de l’ecografia. Combina en temps real les imatges de la RMmp (Resonància Magnètica multiparamètrica) d’alta definició amb les obtingudes durant la realització d’una ecografia. D’aquesta manera, durant les biòpsies realitzades mitjançant aquesta tècnica, permet ubicar amb més precisió les zones amb més probabilitat de detectar un càncer, reduint els falsos negatius i detectant entre un 30 i un 50% més de tumors. A més, redueix la taxa d’infeccions posteriors a la biòpsia.

Actualment, l’Hospital de Creu Roja de Palma, de la mà del Dr. Xavier Bonet, és el primer i únic centre de les Illes Balears a fer-les; tant en làmbit de la sanitat pública com privada.

Tot seguit, 2 notícies dels mitjans locals que li han donat cobertura: