Estancia formativa al Global Robotics Institute Florida Hospital

El Dr Xavier Bonet Puntí, adjunt especialista d’IXMA, va realitzar una estada formativa al Global Robotics Institute – Florida Hospital (Orlando, EUA) durant 4 mesos amb el Dr. Vipul Patel i el seu equip mundialment coneguts per la seva elevada casuística en cirurgia prostàtica robòtica (més de 9000 casos). Aquest centre té com a objectiu no tan sols realitzar una cirurgia oncològicament segura, sinó també optimitzar els resultats funcionals després d’una prostatectomia radical (tant continència com a potència sexual).

EL Dr. Bonet va exercir múltiples treballs d’investigació i va compartir l’activitat, tant científica com quirúrgica, d’aquest centre d’excel·lència per tal d’integrar els nous coneixements adquirits en els serveis d’Urologia i Andrologia on treballa.

 

img_6192