I Penile Implant Workshop – Cad Lab

Aquest divendres s’ha realitat a la Universitat de Barcelona el I Penile Implant Workshop, organitzat pel Dr. Torremadé amb la col·laboració de Coloplast. Aquest curs pretén donar els coneixements i habilitats bàsiques per uròlegs que pretenen iniciarse en la cirurgia protèsica per la disfunció erèctil. El workshop va ser una èxit d’organització i assistència, i vam tenir allumnes vinguts de Bèlgica, Alemania, França, Holanda, Bulgaria, Jordania i Arabia Saudí entre d’altres. L’implant d’una pròtesi de penis es la solució definitiva per quan tots els tractaments per la impotència han fracassat.