LXXXV Congrés Nacional d’Urologia

Del 8 al 11 de juny s’ha celebrat el LXXXV Congrés Nacional d’Urologia, cita obligada per tots els uròlegs a nivell nacional. El Dr. Josep Torremadé, director d’AndrologiaBarcelona, va participar activament al congrés amb una moderació de la sala plenària sobre el tractament quirúrgic de l’estenosi d’uretra. El Dr. Roger Matheu, va presentar l’experiència de l’Hospital Clínic amb l’Orbeye com una tècnica microquirúrgica en l’home infèrtil. A AndrologiaBarcelona trobaràs sempre les tècniques diagnòstiques i terapèutiques més innovadores. El nostre compromís amb la innovació és una de les característiques diferencials del nostre equip.