Águeda Milá Vidal-Ribas

Coordinadora de centres AndrologiaBarcelona

L’Águeda Milá s’encarrega de la gestió i coordinació dels nostres centres d’AndrologiaBarcelona (AB Muntaner i AB Teknon).