Destacada Participació de l’equip d’Andrologia Mallorca en la XXVI Reunió Nacional del Grup d’Andrologia i Cirurgia Reconstructiva a Madrid

Destaquem la participació activa del Dr.Bonet i el Dr.Parejo durant la XXVI Reunió Nacional del Grup d’Andrologia i VIII Reunió Nacional del Grup de Cirurgia Reconstructiva a Madrid el 8 i 9 de Febrer.

El Dr.Parejo va abordar l’escenari sobre la “Por a la col·locació del reservori sense segona incisió” destacant la importància d’enfrontar aquest temor des de la perspectiva dels professionals més joves en el camp de la urologia.

Durant la xerrada, va compartir experiències personals i perspectives sobre com abordar aquest desafiament comú entre els uròlegs dedicats a la cirurgia protètica. “És crucial reconèixer que la por a la col·locació del reservori sense una segona incisió és una barrera real per a molts cirurgians joves, però no ha de suposar un obstacle si coneixem les diferents alternatives de col·locació”, va afirmar.

D’altra banda, el Dr. Bonet, va presentar una contribució significativa durant l’esdeveniment. La seva presentació es va centrar en casos clínics relacionats amb complicacions posteriors a la col·locació de pròtesis de penis. El Dr. Bonet va proporcionar una visió crítica, ressaltant la importància de l’atenció contínua i el maneig adequat de les complicacions a la pràctica clínica.

Ambdues presentacions van aconseguir aportar una contribució valuosa destacant la importància de la col·laboració intergeneracional i l’intercanvi de coneixements.

Congreso Andrologia Madrid 2024